Video: Bahagian 1

Perlu diberi perhatian pada awal huruf ر jangan disebut dengan tipis.