Pengertian Makharaj huruf

Kita akan membincangkan pengertian makhraj huruf iaitu Tempat keluar huruf dan kita akan memastikan setiap huruf akan keluar dari tempat yang betul.

Kita juga akan memeriksa makhraj dengan mengambil satu huruf kemudian sukunkan huruf tersebut, letak hamzah yang berbaris sebelum huruf mati itu.

Saksikan.