Previous Lecture Complete and continue  

  Apa itu Tajwid?

Apa itu Tajwid?

Ia membawa maksud memperelokkan, yaitu memberikan setiap huruf itu haknya sama ada dari segi tempat keluarnya, sifatnya mahupun panjang dan pendeknya.

Mengapa belajar tajwid?

Supaya dapat menjaga lidah dari kesilapan semasa membaca Al-Quran dan mengenali secara detail bunyi dan sifat huruf yang betol serta memehami dengan tepat hukum-hukum yang berkaitan dengan panjang dan pendek setiap huruf.